สพจ.สงขลาจัดงานแถลงข่าว “การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย – มาเลเซีย”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

สพจ.สงขลาจัดงานแถลงข่าว “การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย – มาเลเซีย”

วันนี้ (6 ก.พ. 2561)  เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเดอะวิสต้า  ตำบลสำนักขาม  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าว “การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย – มาเลเซีย” โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา , นายเกชา เบ็ญคาร นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม และพันตำรวจโท ถาวร ผลกล้า รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะเดา และสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าว ณ โรงแรมเดอะวิสต้า  ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

การจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ อำเภอสะเดา เครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย จัดมหกรรม “OTOP  สานสัมพันธ์ สองแผ่นดิน ไทย – มาเลเซีย” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์  2561 ณ  เวทีกลางลานคอนกรีตทางเข้าสวนไดโนเสาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงาน ดังนี้

1. เพื่อเป็นการขยายโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

2. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มาตลอด ด้วยการทำงานแบบบูรณาการกับภาคส่วนราชการทุกส่วน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานรับรอง ด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกแบบและจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีและส่งเสริมการขาย ตลอดทั้ง ๗ วัน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย – มาเลเซียตลอดการจัดงานทั้ง ๗ วัน ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถ “ช้อป ชิม ชิล” ของกินของฝาก ของพื้นเมือง และของที่ระลึก ได้อย่างมากมาย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)