ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายมงคล ปัตลา

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสงขลาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กุมภาพันธ์ 2561 / 15.38 น.

สพจ.สงขลาจัดการประชุมคณะทำงาน โครงการขยายผลการดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชนระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ระดับอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบล ผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง

สพจ.สงขลาจัดการประชุมคณะทำงาน โครงการขยายผลการดำเนินวิถ [...]

08 กุมภาพันธ์ 2561 / 15.34 น.

สพจ.สงขลาติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอสิงหนคร ประจำปี 2561

สพจ.สงขลาติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อม [...]

07 กุมภาพันธ์ 2561 / 17.58 น.

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 ติดตาม [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

12 กุมภาพันธ์ 2561 / 14.48 น.

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจอบรมโครงการบริการวิชาการประจำปี 2561 จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Line Sticker วาดได้ ขายจริง”, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบสร้างสรรค์ Infographic อย่างมืออาชีพ”, โครงการการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา และโครงการการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) จัดโดย คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.comm-sci.pn.psu.ac.th/aoc

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจอบรมโครงการบริการวิชาการประจำปี 2561 จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Line Sticker วาดได้ ขายจริง”, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบสร้างสรรค์ Infographic อย่างมืออาชีพ”, โครงการการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา และโครงการการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) จัดโดย คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.comm-sci.pn.psu.ac.th/aoc

ดาวน์โหลด

07 กุมภาพันธ์ 2561 / 16.02 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ดาวน์โหลด

01 กุมภาพันธ์ 2561 / 14.11 น.

ขอเชิญร่วมสมัครสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกฯ กรอกข้อมูลแบบใบสมัครและคำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก และรวบรวมเอกสารการสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร ส่งไปที่สำนักงานจังหวัดสงขลา กลุ่มงานอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังใหม่ ชั้น 3 ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นางสาวมณีนุช ศิริพร ที่ทำงานโทร/โทรสาร. 0-7431-6478-9 โทรมือถือ. 081-957-6106 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ

ขอเชิญร่วมสมัครสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกฯ กรอกข้อมูลแบบใบสมัครและคำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก และรวบรวมเอกสารการสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร ส่งไปที่สำนักงานจังหวัดสงขลา กลุ่มงานอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังใหม่ ชั้น 3 ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นางสาวมณีนุช ศิริพร ที่ทำงานโทร/โทรสาร. 0-7431-6478-9 โทรมือถือ. 081-957-6106 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลด

22 มกราคม 2561 / 09.25 น.

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาของสภาวัฒนธรรมอินเดีย (Indian Council for Cultural Relations-ICCR) ประจำปีการศึกษา 2561-2562 สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โทร.02-2580300-6 ต่อ 6 หรืออีเมล์สอบถามที่ interpreter.bangkok@mea.gov.in โดยกำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 24 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาของสภาวัฒนธรรมอินเดีย (Indian Council for Cultural Relations-ICCR) ประจำปีการศึกษา 2561-2562 สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โทร.02-2580300-6 ต่อ 6 หรืออีเมล์สอบถามที่ interpreter.bangkok@mea.gov.in โดยกำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 24 มกราคม 2561

ดาวน์โหลด

16 มกราคม 2561 / 12.16 น.

ประกาศจ้างจัดงาน “การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย” จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะทำการจัดจ้างจัดงาน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานคอนกรีตทางเข้าสวนไดโนเสาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวงเงิน 1,507,000 บาท สามารถดูรายละเอียดการจัดงานได้ตามไฟล์ที่แนบ และในเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ประกาศจ้างจัดงาน “การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย” จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะทำการจัดจ้างจัดงาน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานคอนกรีตทางเข้าสวนไดโนเสาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวงเงิน 1,507,000 บาท สามารถดูรายละเอียดการจัดงานได้ตามไฟล์ที่แนบ และในเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ดาวน์โหลด

07 กุมภาพันธ์ 2561 / 16.02 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกิจกรรมมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ดาวน์โหลด

16 มกราคม 2561 / 12.16 น.

ประกาศจ้างจัดงาน “การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย” จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะทำการจัดจ้างจัดงาน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานคอนกรีตทางเข้าสวนไดโนเสาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวงเงิน 1,507,000 บาท สามารถดูรายละเอียดการจัดงานได้ตามไฟล์ที่แนบ และในเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ประกาศจ้างจัดงาน “การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย” จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะทำการจัดจ้างจัดงาน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานคอนกรีตทางเข้าสวนไดโนเสาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวงเงิน 1,507,000 บาท สามารถดูรายละเอียดการจัดงานได้ตามไฟล์ที่แนบ และในเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th และ http://songkhla.cdd.go.th

ดาวน์โหลด

26 พฤษภาคม 2560 / 07.28 น.

ประกาศจ้างจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้” จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะทำการจัดจ้างจัดงาน OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวงเงิน 7,100,000 บาท สามารถดูรายละเอียดการจัดงานได้ตามไฟล์ที่แนบ และในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ประกาศจ้างจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้” จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะทำการจัดจ้างจัดงาน OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวงเงิน 7,100,000 บาท สามารถดูรายละเอียดการจัดงานได้ตามไฟล์ที่แนบ และในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ลิงค์แบนเนอร์